خطوط اختصاصی اپراتور 50004

اپراتور 50004 برخلاف، اپراتور های دیگر با 5 عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 50004XXXXXXXXX 14 45.000
2 50004XXXXXXXX 13 150.000
3 50004XXXXXXX 12 200.000
4 50004XXXXXX 11 300.000
5 50004XXXXX 10 500.000
6 50004XXXX 9 700.000
7 50004XXX 8 استعلام شود
8 50004XX 7 استعلام شود
9 50004X 6 استعلام شود

مزایا:

  • امکان تبدیل به خط خدماتی
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • سرعت ارسال بالا

معایب:

  • -