خطوط اختصاصی اپراتور 50002

اپراتور 50002 برخلاف، اپراتور های دیگر با 5 عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 50002XXXXXXXXX 14 20.000
2 50002XXXXXXXX 13 90.000
3 50002XXXXXXX 12 150.000
4 50002XXXXXX 11 300.000
5 50002XXXXX 10 500.000
6 50002XXXX 9 700.000
7 50002XXX 8 استعلام شود
8 50002XX 7 استعلام شود
9 50002X 6 استعلام شود

مزایا:

  • امکان خرید سرشماره 8 رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا 15 رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)
  • امکان تبدیل به خط خدماتی
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
  • تعرفه پیامک فوق العاده پایین
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • سرعت ارسال بالا

معایب:

  • -