خطوط اختصاصی اپراتور 50001

اپراتور 50001 برخلاف، اپراتور های دیگر با 5 عدد شروع می شود و سرعت ارسال به همراه هزینه پایین پیامک باعث جذب مشترکین زیادی برای این اپراتور شده است.
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 50001XXXXXXXXX 15 10.000
2 50001XXXXXXXXX 14 20.000
3 50001XXXXXXXX 13 90.000
4 50001XXXXXXX 12 180.000
5 50001XXXXXX 11 300.000
6 50001XXXXX 10 500.000
7 50001XXXX 9 700.000
8 50001XXX 8 استعلام شود
9 50001XX 7 استعلام شود
10 50001X 6 استعلام شود

مزایا:

  • امکان خرید سرشماره 8 رقمی و دریافت رایگان کلیه زیر شاخه ها تا 15 رقم (البته هزینه بالاتری به نسبت خطوط عادی دارد.)
  • امکان تبدیل به خط خدماتی
  • عدم نیاز به تمدید سالیانه خطوط (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • تعرفه پایین ثبت خطوط اختصاصی
  • تعرفه پیامک فوق العاده پایین
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • سرعت ارسال بالا

معایب:

  • -