خطوط اختصاصی اپراتور 3000

خط ۳۰۰۰ نیز دقیقاً مانند اپراتور ۱۰۰۰ از اپراتور و خطوط قدیمی است که امتحان خود را طی سال‌ها پس داده است و هم اکنون، سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از جمله 90% برنامه های صدا و سیما از خطوط ۳۰۰۰ استفاده می‌کنند.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 3000XXXXXXXXXX 14 40.000
2 3000XXXXXXXX 12 90,000
3 3000XXXXXX 10 120.000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

مزایا:

  • عدم نیاز به تمدید سالیانه (تا زمانی که اپراتور هزینه تمدید را دریافت نکند.)
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • سرعت ارسال متوسط
  • تعرفه مناسب پیامک

معایب:

  • عدم امکان خدماتی شدن برای اشخاص حقیقی
  • شرایط انتخاب شماره کمی نامناسب (اپراتور 3000 تعریفی به عنوان غیر سفارشی ندارد، ولی در ثبت خطوط 3000 بیشتر از 8 رقم، شما تنها امکان مشخص کردن ارقام پس از خطوط 8 رقمی ما را دارید)