خطوط اختصاصی اپراتور 1000

پیش شماره ۱۰۰۰، از اپراتور ها و خطوط قدیمی محسوب می شود و در طی سال‌ها امتحان خود را پس داده است. سرعت ارسال این خطوط بالاست و مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی زیادی از این خطوط استفاده می‌کنند.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام
غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 1000XXXXXXXXXX 14 35.000 70.000
2 1000XXXXXXXXX 13 50.000 100.000
3 1000XXXXXXXX 12 150.000 250.000
4 1000XXXXXXX 11 175.000 350.000
5 1000XXXXXX 10 300.000 800.000
6 1000XXXXX 9 600.000 1.200.000
7 1000XXXX 8 1.900.000 4.900.000
8 1000XXX 7 نا موجود
9 1000XX 6 نا موجود

مزایا:

  • سرعت بسیار بالا در ارسال (با توجه به تجربیات به عنوان قدیمی ترین سرویس دهنده)
  • قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره ۱۰۰۰
  • بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات
  • هزینه به نسبت پایین برای ثبت خطوط با ارقام کم
  • قابلیت دریافت گزارش دقیق
  • تعرفه مناسب پیامک

معایب:

  • عدم امکان خدماتی شدن برای اشخاص حقیقی